FAQ
neboli Často kladené dotazy...

LAA ČR
 • Co je LAA ČR?
  • Letecká amatérská asociace ČR je občanským sdružením pověřeným Ministerstvem dopravy ČR k výkonu správní činnosti v oblasti sportovních létajících zařízení (SLZ). Z principu dvojjedinosti naší asociace pak vyplývá, že činnost Správy je pod trvalým dohledem členů, respektive jimi volené Rady LAA ČR, což vede k požadavkům na efektivitu práce, na výkonnost Správy a na účelné vynakládání prostředků pro její činnost.
   Základem činnosti naší asociace je nekomerční, rekreační a sportovní létání.
 • Co je to SLZ?
  • SLZ  znamená sportovní létající zařízení, zahrnuje paragliding, motorový paragliding, závěsné létání, vírníky, vrtulníky, letadla řízená změnou těžiště, aerodynamicky řízená letadla, amatérsky postavená ultralehká letadla do vzletové hmotnosti 600 kg (ELSA), ultralehké kluzáky a ultralehké balony.
 • Kolik má LAA ČR členů?
  • V současnosti má LAA ČR přibližně 6 400 členů a registruje 7 900 letadel a 10 000 pilotů. Z tohoto pohledu patří k největším organizacím tohoto druhu v Evropě.
 • Kolik má LAA ČR zaměstnanců?
  • V současné době má LAA ČR 12 zaměstnanců, kteří řídí a spolupracují s aktivistickými – dobrovolnými inspektory provozu a techniky jednotlivých odborností, kteří působí po území celé republiky.
 • Jak je LAA ČR organizována?
  • Letecká amatérská asociace ČR jako občanské sdružení má čtyři svazy, z nichž každý je řízen vlastním předsednictvem, voleným na valných hromadách. Zástupci svazů pracují jako členové sedmičlenné Rady LAA ČR, přičemž počet zástupců svazu v Radě je dán počtem jeho členů. Jednání Rady mají zásadní význam pro práci asociace v daném období. Jednání Rady řídí prezident asociace. Nezávisle pak působí rovněž volená kontrolní a revizní komise LAA ČR. Rada LAA ČR sleduje plnění cílů i úkolů stanovených delegáty Konference LAA ČR a dlouhodobou Strategií rozvoje činnosti LAA ČR. Rozhoduje zejména o hospodaření asociace včetně rozdělování prostředků pro sportovní reprezentaci, dbá na účelné využívání prostředků ve prospěch členů asociace a na činnost ústředí a Správy LAA ČR.
 • Svazy LAA ČR
  • Svaz závěsného létání
   členy Svazu ZL jsou piloti i stavitelé závěsných kluzáků - rogal
   Svaz paraglidingu
   členy Svazu PG jsou piloti i tvůrci padákových kluzáků
   Svaz motorového paraglidingu
   členy svazu MPG jsou piloti a stavitelé motorových padákových kluzáků
   Svaz ultralehkého létání
   členy Svazu UL létání jsou piloti a stavitelé motorových závěsných kluzáků, „klasických“ ultralehkých letadel a ultralehkých kluzáků. V rámci Svazu ultralehkého létání působí i skupiny pilotů a stavitelů ultralehkých vírníků a ultralehkých vrtulníků a jeho členy jsou též piloti a stavitelé ultralehkých replik historických letadel
Pilotní průkazy
 • Musím být pro získání pilotního průkazu (PP) členem LAA ČR?
  • Ne. Protože je LAA ČR pověřena Ministerstvem dopravy ČR k výkonu správní činnosti v oblasti sportovních létajících zařízení (SLZ) není třeba být členem LAA ČR. Členství v LAA ČR je ale výhodné, protože umožňuje sjednat výhodnější pojištění SLZ atd.
 • Jak dlouho může zůstat pilotní průkaz propadlý?
  • Může zůstat propadlý 90 dní (ne 95 – nebo 91 :-) ). Po uplynutí této doby, je třeba se nechat přezkoušet od inspektora LAA. V době, kdy je průkaz propadlý není možné létat jako velitel letadla.
 • Musím při každém prodloužení PP posílat fotografii?
  • Ne, fotografie je uložena v DB u každého pilota.
 • Musím k prodloužení PP posílat originál Osvědčení o zdravotní způsobilosti?
  • Ne, stačí kopie (např. ofocena na druhou stranu žádosti o prodloužení).
 • Dostanu od LAA složenku poté, co odešlu žádost o prodloužení?
  • Ne, je třeba zaplatit souběžně,
   buď převodem, nebo složenkou typu „C“.
Pojištění
 • Chci si sjednat stejné pojištění odpovědnosti jako v loňském roce. Stačí, když pošlu platbu a pojištění se tím prodlouží?
  • Ne, to nestačí. K pojištění je třeba poslat písemnou přihlášku, kde bude vyznačeno, kdo je pojistníkem, co chce pojistit, jakou pojistku - variantu chce a termín pojištění.
 • Mohu uzavřít pojištění odpovědnosti od května do května příštího roku?
  • Ne. Každé pojištění odpovědnosti končí 31.12. daného roku.
 • Poslal jsem platbu na pojištění odpovědnosti. Nedostal jsem však žádné potvrzení
  • Samotná platba nestačí, musíte zaslat vyplněnou přihlášku.
 • Pokud si chci pojistit SLZ - musím do přihlášky vyplnit poznávací značku i když vlastním jen jedno SLZ?
  • Ano
 • Chci pojistit tandem, lze jej pojistit na osobu?
  • Ne. U tandemu musíte uvádět název a výrobní číslo.
 • Chci pojistit tandem na vyšší krytí.
  • V tom případě můžete volit varianty podle Nařízení 785/2004.
 • Chci pojistit MPK na vyšší krytí.
  • V tom případě můžete volit varianty podle Nařízení 785/2004.
 • Pojistil jsem si MPK. Je automaticky pojištěn i vrchlík na volné létání?
  • Ano. Ale jen ten vrchlík, který je uveden v TP a řádně přihlášen na rejstříku. Máte li i další vrchlík, musíte jej pojistit zvlášť.
 • Mohu uzavřít pojištění i jako nečlen LAA?
  • Ne. LAA ČR zajišťuje pojištění jako nadstandardní službu pouze pro své členy.
 • Mohu si pojistit SLZ, které mi zapůjčil známý a u kterého nejsem veden ani jako majitel ani jako provozovatel?
  • Ano. Podmínkou je pouze členství v LAA ČR.
 • Kde najdu přihlášku k cestovnímu pojištění?
  • U tohoto pojištění neposíláte žádnou přihlášku.
 • Kde najdu přihlášku k úrazovému pojištění?
  • U tohoto pojištění neposíláte žádnou přihlášku.
 • Je možné, aby za mne potřebný úkon vyřídil pověřený zástupce?
  • Ano, je to možné, pokud bude mít od Vás všechny dokumenty.
On-line služby
 • Přihlásil jsem se na on-line služby a mám zablokovaný účet.
  • Po třech neplatných pokusech – např. špatné heslo, se účet zablokuje.
 • Přihlásil jsem se na on-line služby. Vytvořil jsem si zde pojištění, které jsem uhradil a do dnešního dne jsem neobdržel žádné potvrzení.
  • V tom případě jste si při vytvoření této služby nezadal „tisk v LAA ČR“. Tento dokument si potom tisknete na on-line službách sám.
 • Mám zablokovaný účet na on-line službách, co mám dělat.
  • Zavolejte nebo pošlete e-mail se žádostí o odblokování.
 • Přihlásil jsem se na on-line služby a nemůžu se přihlásit.
  • Skutečně jste na on-line službách? Moje LAA nejsou on-line služby!
 • Mohu poslat platbu za členství a pojištění dohromady.
  • Ne, platby neslučujte.
 • Jaký mám zadat variabilní symbol při placení?
  • U fyzické osoby je to rodné číslo, u právnické osoby je to IČO.
 • Dostal jsem složenku na uhrazení členského poplatku. Jaký mám zadat variabilní symbol?
  • V takovém případě uvádíte variabilní symbol jaký je na složence.
 • Mohu použít variabilní symbol ze složenky na členské poplatky i na další rok nebo jiné poplatky?
  • Ne, tento variabilní symbol je pouze pro tuto jednu platbu.
ELSA – nová kategorie SLZ
 • Co je to ELSA?
  • ​ELSA je kategorie amatérsky postavených aerodynamicky řízených letounů – v podstatě jde o „amatérsky postavené LSA“ vzletové hmotnosti do 600kg  splňující podmínky Annexu II paragrafu c).
   Pro jejich pilotování, provoz a údržbu platí stávající předpisy pro SLZ vydávané LAA ČR.
 • Čím se ELSA liší od SLZ?
  • Zjednodušeně řečeno, nová kategorie ELSA se liší od stávající kategorie SLZ pouze jiným stavebním předpisem a pro vše ostatní využívá již zavedený systém správy LAA ČR.
 • Jakými předpisy se ELSA řídí?
  • ​Zavádí se dva nové předpisy:
   ELSA-A 
   -           Stavební předpis, pro potřeby kategorie ELSA je předpis UL-2 nahrazen předpisem ELSA-A.
   ELSA-D 
   -           doplňuje předpis ELSA-A, udává odlišnosti kategorie ELSA od předpisů pro SLZ.
   -           Tento předpis je vydán formou Doplňku stávajících předpisů SLZ, hlavně z důvodu získání dostatečných zkušeností s ELSA a současně nechceme narušit stávající strukturu předpisů.
   - Jinými slovy pokud by praxe přinesla problémy, tyto problémy nesmí ovlivnit stávající SLZ.
   Všechny ostatní předpisy platné pro SLZ jsou platné i pro kategorii ELSA.
 • Jak lze předpisy ELSA získat?
  • ​Předpisy ELSA-A a ELSA-D jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR a budou publikovány na webu LAA ČR a v časopise Pilot.
   Stavební předpis ELSA-A obsahuje naše definice a speciální požadavky, ale odvolává se na příslušné celosvětové ASTM standardy, podobně jako to dělá EASA navrhovaný CS-LSA.
   Protože ASTM jsou placené normy a nemohou se volně šířit, vstoupila LAA ČR v jednání s vedením ASTM International a vyjednala pro ČR výhodné ceny, včetně českého překladu relevantních ASTM norem.
   Pro bližší informace o konsolidované české verzi stavebního předpisu ELSA-K kontaktujte hlavního inspektora techniky ULL.
 • Jak je kategorie ELSA vymezena?
  • - ELSA není totožná s americkým LSA.
   - Umožňuje použití zatahovacích podvozků a stavitelných vrtulí.
   - Přesné vymezení kategorie je dáno předpisem ELSA-A, který vychází z předpisu ASTM F2245, což je předpis, který je v USA používán pro LSA kategorii.
   - Předpis rovněž bere v úvahu předpis CS-LSA navržený EASA.
   - Požadavky letové způsobilosti ELSA-A mohou být použity pro aerodynamicky řízené SLZ postavené individuálním stavitelem a to podle vlastního návrhu nebo ze stavebnice, splňující následující požadavky:

   1. Maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 600kg (včetně případného zachranného systému).
   2. Pádová rychlost v přistávací konfiguraci (VS0) není větší než 75 km/h (40,5 kts) CAS při maximální vzletové hmotnosti a nejkritičtější poloze těžiště.
   3. Maximálně dvoumístné.
   4. S jedním neturbínovým motorem a vrtulí.
   5. Nepřetlakovanou kabinou
   6. Letoun s pevnými křídly
   7. Minimální užitečné zatížení ne menší než:
    250 kg pro 600kg max. vzletovou hmotnost
    a
    150 kg pro max. vzletovou hmotnost
    menší nebo rovnu 450 kg
    Hodnota užitečného zatížení pro max. vzletové hmotnosti mezi 450kg a 600kg se určí interpolací
   8. Maximální výkon motoru 89kW (120k)

   Aby nedocházelo k opakování problematiky maximální vzletové hmotnosti ULL je v předpisu ELSA-A zaveden požadavek na užitečné zatížení 250kg (při MTOM 600Kg), což by mělo problém vyřešit.
   Podobně je omezen výkon motoru na 120k tak, aby se letové výkony pohybovaly v přijatelných mezích.
   Cílem ELSA není v žádném případě zvyšovat výkony SLZ zejména ne dosahované rychlosti!

 • Může být ELSA jednomístná?
  • Ano může. Definice nerozlišuje mezi jednomístným nebo dvoumístným ELSA. Myslím si, že tuto možnost využijí hlavně stavitelé historických replik.
 • Pro která letadla je ELSA určena?
  • -        nově amatérsky stavěné aerodynamicky řízené letouny
   -        případná možnost převést i některá již dokončená a registrovaná letadla s technickým průkazem „Z“ (prototyp) a „A“ (jednotlivě vyráběná SLZ s použitím stavebnice či výrobní dokumentace SLZ, majícího typový průkaz LAA ČR) za předpokladu, že majitel prokáže splnění požadavků předpisu ELSA-A až po jím navrženou vzletovou hmotnost rovnou nebo menší 600kg.
   -        Je možné stavět i z továrně vyrobené stavebnice.
   -        Výrobce stavebnice připraví seznam prací tak, aby bylo dodrženo pravidlo 51%. Rozsah rozpracovanosti stavebnice bude podléhat schválení LAA ČR.
 • Jak bude definována rozpracovanost stavebnice?
  • Rozsah stavebnice, který navrhne výrobce musí být schválen LAA ČR. Předpokládáme, že bude možné použít tzv. Quick built stavebnice – tzn. drak téměř hotov, stavitel instaluje motor, motorové kryty, zapojí řízení, podvozek, připevní koncové oblouky, dokončí interiér, palubní desku, dokončí povrchovou úpravu atd.
 • Může mi letadlo postavit na zakázku ze stavebnice firma?
  • NE, bohužel ne.
   ELSA je určena amatérským stavitelům, kteří jsou ochotni se na stavbě svého letadla podílet. Jinak to bohužel na základě evropských zákonů nejde.
   Kolektiv stavitelů může nicméně založit neziskové sdružení a pro své členy letadla vyrobit.
 • Kdo bude stavbu dozorovat?
  • ​Stavba a uvádění ELSA do provozu bude dozorováno vybranou skupinou proškolených inspektorů techniky LAA ČR.
   Zkušební lety budou provádět vybraní zkušební piloti.
   Jejich výběr a školení provede hlavní inspektor technik spolu s hlavním inspektorem provozu ULL LAA ČR.
 • Jak poznám, že jde o letadlo kategorie ELSA?
  • ​ELSA  má registrační značku  mírně odlišnou od ULL.
   Prostřední písmeno U je nahrazeno písmenem A.
   OK NAR 01
 • Jaký pilotní průkaz potřebuji pro ELSA?
  • ​Potřebujete pilotní průkaz ULL vydávaný LAA ČR.
   Toto je podle mne jedna z hlavních výhod této kategorie, která otvírá další prostor pro rozvoj SLZ v ČR.
 • Je možné provádět na ELSA výcvik?
  • Ano, za stejných podmínek které platí pro SLZ s technickým průkazem „Z“ a „A“.
 • Je možné s ELSA vlekat?
  • Ano, za stejných podmínek, které dnes platí pro vlekání se SLZ. Tzn. prakticky bude možné vlekat pouze s ELSA postavených z továrně vyrobené stavebnice a která bude obsahovat zástavbu schváleného vlečného zařízení.
 • Mohu s ELSA letět do zahraničí?
  • ​V počátečním období nebudeme komplikovat situaci lety do zahraničí.
   Provoz ELSA se po dobu zkušební doby omezuje jen na lety v rámci vzdušného prostoru ČR.
   Samozřejmě, že platí obecné pravidlo, že lety do zahraničí jsou možné pouze se souhlasem zahraničních leteckých úřadů, za splnění podmínek letu do zahraničí je zodpovědný pilot.
   Neplatí tedy běžná hostovací pravidla, na která jste zvyklí při letech do některých zemí(např. Německo, Francie) s tradičním 450kg SLZ.
 • Jak je to se zákonným pojištěním?
  • ​Max. vzletová hmotnost ELSA předpokládá překročení limitu 500kg.
   Vzhledem k tomu neplatí výluka ze směrnice EC785 o válce a terorismu.
   Pojištění je stejné jako pro letadla o hmotnosti do 1000kg – tzn. vyšší než pro ULL.
   LAA ČR pro rok 2012 zajistila pro naše členy nabídku takového pojištění –cena zákonného pojištění pro ELSA  je 3 300 Kč.
 • Proč se ELSA netýká továrně postavených letadel?
  • ​Z důvodů nutnosti zůstat v Annexu II nebylo možné zavést LSA pro továrně vyrobená hotová letadla – to prostě za stávající Evropské legislativy bohužel nejde.
   Na řešení pro továrně vyrobené LSA intenzivně pracujeme, je to však problém, který nelze řešit jen v rámci ČR, ale musíme spolupracovat a také spolupracujeme s ostatními organizacemi v Evropě.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​