Seznam pověřených lékařů

Úřad pro civilní letectví doplňuje a upravuje seznam lékařů, oprávněných vydávat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 2. třídy pro soukromé piloty a uživatele sportovních létajících zařízení v souladu s platnými předpisy a ustanoveními. Pro udržení oprávnění posuzovat zdravotní způsobilost je lékař (AME) povinen plnit všechny podmínky, stanovené předpisy L 1 a JAR-FCL 3 a nařízeními Úřadu pro civilní letectví.

Při prodlužování zdravotní způsobilosti můžete použít tento formulář (formát PDF).
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​