bulletiny aktualni

Bulletiny LAA ČR

V této rubrice najdete plné verze Bulletinů LAA ČR od začátku roku 2003. Tyto Bulletiny si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Tištěné Bulletiny obsahují zejména závazná sdělení LAA ČR svým členům (omezení letového provozu, kontaktní informace, informace o pojištění, zákonná nařízení, atd.) a jsou všity doprostřed časopisu Pilot. Mají formu čtyř- až dvacetistránkových jednobarevných sešitů.
Rok 2023

 

BULLETIN LAA ČR č. 12 prosinec 2023

 • 1 Členské a svazové příspěvky v roce 2024
 • 2 Zápis Valné hromady Svazu ultralehkého létání
 • 3 Usnesení z jednání Valné hromady Svazu ultralehkého létání
 • 4 Usnesení z Valné hromady svazu paraglidingu, Zápis z valné hromady Svazu motorového paraglidingu
 • 5 Zápis z Konference Letecké amatérské asociace ČR
 • 6 Usnesení Konference Letecké amatérské asociace ČR
 • 7 Formulář: Přihláška do LAA ČR, registrace do svazu
 • 9 Průvodce pojistnými produkty nabízenými členům LAA ČR v roce 2024: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ
 • 11 Formulář: Přihláška k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ
 • 13 Úrazové pojištění
 • 14 Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle
 • 15 Formulář: Přihláška pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle
 • 17 Cestovní pojištění
 • 18 pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora SLZ pro členy LAA ČR
 • 19 Formulář: Přihláška pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora
 • 21 Formulář: přihláška havarijní pojištění SLZ
 • 23 Havarijní pojištění SLZ pro rok 2024
 • 24 Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2024
 • 25 Formulář: Přihláška do svazu LAA ČR
 • 26 Obsah časopisu Pilot LAA ČR ročník 2023
 • 1 Bezpečnostní upozornění AirDesign: Kontrola závěsných poutek
 • 2 Některé nehody a incidenty v provozu UL letadel
 • 3 Fatální letecké nehody UL letadel a MZK šetřené inspektory ÚZPLN v roce 2023​

 • 1 Nedávné nehody MPK
 • 2 Nedávné nehody PK
 
 • 1 Seznam inspektorů LAA ČR
 • 12 Seznam zkušebních středisek pro teoretické zkoušky pilotů ULL
   
Starší bulletiny:
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​