Bulletiny 2017
Rok 2017

 

 
 • 1 Dopis členům LAA ČR
 • 2 Zápis a usnesení z Konference Letecké amatérské asociace ČR
 • 3 Zápis z Valné hromady Svazu ZL
 • 4 Usnesení Valné hromady Svazu PG
 • 5 Zápis z Valné hromady Svazu motorového paraglidingu
 • 5 Nehody a incidenty v provozu UL
 • 7 Formulář: Přihláška do LAA ČR
 • 9 Průvodce pojistnými produkty nabízenými členům LAA ČR v roce 2018:
 • 9 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ
 • 11 Formulář: Přihláška k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ
 • 13 Úrazové pojištění
 • 14 Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle
 • 15 Formulář: Přihláška pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle
 • 17 Cestovní pojištění
 • 18 pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora SLZ pro členy LAA ČR
 • 19 Formulář: Přihláška pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora
 • 21 Formulář: přihláška havarijní pojištění SLZ
 • 23 Havarijní pojištění SLZ pro rok 2018
 • 24 Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2018
 • 25 Formulář: Přihláška do svazu LAA ČR
 • 26 Obsah časopisu pilot LAA ČR ročník 2017
 
 • 1 Nehoda v provozu závěsných kluzáků
 • 1 Závazný bulletin pro motory Rotax
 • 2 Kompletní výsledky MČR v paraglidingu 2017
 • 3 Tabulky hlavních frekvencí na přelepení/opravu
  v mapě LAA 1:500 000
 • 4 Frekvence a kmitočty letišť platné
  v období od 9. 11. 2017
 
 
 • 1 Kompletní výsledky ME ULL
 • 2 Kompletní výsledky ME MPK
 • 3 Nehoda MPK
 • 4 Celá ČR bude od 9. 11. 2017 na šíři kanálu 8,33 kHz
 
 
 • 1 Letecké nehody a incidenty UL
 • 2 Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2017
 • 3 Celkové výsledky Raná Cup 2017

 • 1 Seznam inspektorů LAA ČR
 • 12 Seznam zkušebních středisek pro teoretické zkoušky pilotů ULL
 
 
 • 1 Závazné rozhodnutí inspektora: Omezení životnosti textilních postrojů a textilních částí nosné konstrukce MPK
 • 1 Závazné rozhodnutí inspektora: Zákaz letů MPK Paraelement do výměny postrojů a flexibilních závěsů
 • 2 Celkové výsledky Ligy PG přesnosti přistání 2016
 • 3 Žádost o prodloužení platnosti nebo vydání průkazu odborné způsobilosti pro Český telekomunikační úřad
 
 • 1 Závazný servisní bulletin pro TL 3000 Sirius
 • 2 Přijatelné způsoby schvalování dvoumístných MPK s odnímatelným podvozkem
 • 2 Přijatelné způsoby prokazování požadavků označení CE pro integrované chrániče páteře postrojů pro paragliding
 • 3 Výsledky 3. kola České ligy přesnosti přistání paraglidingu
 • 4 Tabulka východů a západů slunce pro rok 2017
 • 6 Pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora SLZ pro členy LAA ČR - popis a přihláška

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​