Bulletiny 2022

Rok 2022

BULLETIN LAA ČR č. 12, prosinec 2022

 • 1 Členské a svazové příspěvky v roce 2023
 • 2 Celkové výsledky Navigačního poháru Petra Tučka 2022
 • 4 Usnesení z Valné hromady svazu paraglidingu
 • 4 Zápis Valné hromady Svazu závěsného létání
 • 5 Zápis z valné hromady Svazu motorového paraglidingu
 • 5 Zápis z Konference Letecké amatérské asociace ČR
 • 7 Formulář: Přihláška do LAA ČR, registrace do svazu
 • 9 Průvodce pojistnými produkty nabízenými členům LAA ČR v roce 2023:
 • 9 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ
 • 11 Formulář: Přihláška k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ
 • 13 Úrazové pojištění
 • 14 Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle
 • 15 Formulář: Přihláška pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle
 • 17 Cestovní pojištění
 • 18 pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora SLZ pro členy LAA ČR
 • 19 Formulář: Přihláška pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora
 • 21 Formulář: přihláška havarijní pojištění SLZ
 • 23 Havarijní pojištění SLZ pro rok 2023
 • 24 Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2023
 • 25 Formulář: Přihláška do svazu LAA ČR
 • 26 Obsah časopisu Pilot LAA ČR ročník 2022

 

 • 1 Seznam inspektorů LAA ČR
 • 12 Seznam zkušebních středisek pro teoretické zkoušky pilotů ULL
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​