Pro platbu za služby poskytované LAA ČR můžete využít několika způsobů:

zobrazit ceník na nové záložce

1. Převod z bankovního účtu

Číslo účtu LAA ČR:      2800066859 / 2010
Konstantní symbol:      0308
Variabilní symbol:        rodné číslo (u fyz. osoby) nebo IČO (práv. os.)
Zpráva pro příjemce:   účel platby (viz. zkratky níže)

2. Platba přes on-line služby

Tímto způsobem je možné platit pouze: pojistky, členství a svazovné, prodloužení PP a TP, a to platební kartou nebo převodem z účtu.
Všechny ostatní služby je třeba zaplatit předem převodem, složenkou, nebo hotově v ústředí LAA.
 
 
 
 
 

3. Hotově v sídle LAA ČR 

(POZOR - platební karty nepřijímáme)
 
 

4. Poštovní poukázkou typu C 

hotově na poště -> na adresu LAA ČR

Adresa LAA ČR: Letecká amatérská asociace ČR
                           Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

Zpráva pro příjemce: účel platby (viz. zkratky níže)

POZOR! 

Platíte-li za služby jinak než hotově v sídle LAA, použijte vždy předepsaný nebo vygenerovaný variabilní symbol. Ten je rozhodující pro identifikaci platby. Platba bez variabilního symbolu nebude zaúčtována.
 
Nikdy neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol!
 
 
Účel platby - zkratky


 1. vystavení pilotního průkazu VPP/druh a číslo pil. průkazu (např. UA123456)
 2. prodloužení pilotního průkazu PPP/druh a číslo pil. průkazu (např. UA123456)
 3. zapsání kvalifikace KV/druh a číslo PP
 4. vydání duplikátu pil. průkazu VDPP/druh pil. průkazu (např. UA, UT, PL, apod.)
 5. vydání FAI licence: FAI (a použijte rodné číslo jako variabilní symbol !!!)

 

 1. vystavení technického průkazu VTP/poznávací značka (např. IUS 99)
 2. prodloužení tech. průkazu PTP/poznávací značka
 3. vystavení duplikátu tech. průkazu VDTP/poznávací značka
 4. převod majitele SLZ PM/poznávací značka

 

 1. SLZ kromě PK ZP/poznávací značka, u poprvé pojišťovaného SLZ také název (např. Sluka, Cora, apod.)
 2. padákové kluzáky
  - ZP PK - ČR, SR nebo svět
  - výrobní číslo a název PK (v případě pojištění konkrétního PK)
  - nebo rodné číslo (v případě pojištění osoby) 
  - Cestovní pojištění CP
  - Úrazové pojištění ÚP
  - Členské příspěvky ČLP
  - Svazové příspěvky SVP (MPG)
Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o platbě k formulářům posílaným na LAA přispějete ke správnému zařazení vaší platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti.


Jak platit ze zahraničí /
How to pay from foreing countries

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR 2800066859 / 8330  
 
***************************************************
IBAN  CZ2320100000002800066859 
BIC kód/SWIFT  FIOBCZPPXXX 
 
Adresa banky/Bank address: 
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 
Název účtu / Account name:
Letecka amaterska asociace CR

 

IBAN CZ19 0800 0000 0002 8532 1309
BIC GIBACZPX

Název účtu / Account name:
Letecka amaterska asociace CR
Adresa banky / Bank address:
Česká spořitelna a.s. 
Vršovické nám. 67/8 
102 00 Praha 10 - Vršovice 
Česká republika


zobrazit ceník na nové záložce
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​