O svazu ultralehkého létání

Od prvních let existence LAA ČR se její členové sdružují ve svazech jednotlivých odborností. Svaz ultralehkého létání hájí své zájmy nejen v  rámci LAA ČR, ale i navenek, zajišťuje státní sportovní reprezentaci, Mistrovství České republiky, Navigační Pohár Petra Tučka, organizuje Valnou hromadu svazu, a prostřednictvím delegátů valné hromady se účastní konference LAA, čímž se přímo podílí na řízení Letecké amatérské asociace ČR.

Členové svazu UL, kteří zaplatí příspěvky  600 Kč  v daném roce do 31.1. získají:

 •  Letecká mapa (mapové listy ČR 1:200 000 v sudém roce nebo Atlas v lichém roce)
 •  Databázi letišť CZ a SK​ se souborem leteckých map 
 •  možnost přímo se podílet na fungování svazu a LAA ČR  svojí účastí na valné hromadě
 •  možnost účastnit se seminářů pořádaných Svazem UL
 •  dotaci na palivo při účasti  na seriálu soutěží pořádaných Svazem UL - Navigační  Pohár Petra Tučka
 •  účastnit se dotovaného sportovního programu pro JUNIORY do 26 let 

 

Svaz UL dále podporuje a zajišťuje:

 • pro navigační soutěže Navigační pohár Petra Tučka zpracování map v osvědčeném softwaru a jejich tisk na  kalibrované tiskárně a finanční podporu pořadatelům.
 • provozovatele UL ploch výrobou a bezplatným dodáním větrných rukávů
 • seminář pro pořadatele navigačních soutěží
 • profesionální instruktážní filmy o sportovním  létání
 • zpracování dokumentárních filmů z prostředí navigačních soutěží Poháru Petra Tučka.
 • svaz ULL  zajišťoval v České republice organizaci velkých mezinárodních FAI soutěží:
1993  ME v Hodkovicích nad Mohelkou
2007  MS v Ústí nad Orlicí
2009  ME v Jihlavě

Členství ve Svazu UL můžete vyřídit buď prostřednictvím odkazu Služby online zde na stránkách LAA, nebo vyplněním přihlášky a jejím zasláním na adresu sídla LAA ČR spolu se zaplacením základního ročního členského příspěvku 600 Kč.  V případě, že členské příspěvky neuhradíte můžete být členem svazu, ale neobdržíte produkty, které svaz pro platící členy zajišťuje.


 

 

 

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​