Podpora mladých talentů v ultralehkém létání v roce 2023

Do programu může být zařazen pilot/navigátor, který v daném kalendářním roce dovrší maximálně 26 let (pro podporu talentované mládeže z dotace MŠMT, NSA je hranice 25 let včetně, od 23-26 let podmínkou pro podporu status student). 

Pravidla podpory mladých pilotů ke stažení.

Video o programu je ke zhlédnutí na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=daDTpf8wseE

Další videa na kanálu Czech Microlight Team:

https://www.youtube.com/@CzechMicrolightTeam/videos

Výběr a příprava mladých pilotů pro soutěžní ultralehké létání, program podpory talentované mládeže

I. Cíle projektu

§ Zapojení co nejvíce mladých pilotů do soutěžního létání.

§ Provedení výběru mladých pilotů do tří výkonnostních skupin (A,B,C).

§ Účast členů skupiny A na mezinárodních soutěžích (WMC, EMC).

§ Účast členů skupin A a B na Mistrovství republiky.

§ Pro nejlepší sportovní talenty (skupina A) zajistit individuální přípravu pod vedením zkušených instruktorů a soutěžních pilotů včetně materiální podpory.

§ Na výcvikových kurzech zlepšit znalosti, dovednosti i schopnosti mladých pilotů a dále je cíleně rozvíjet. Soustavným nácvikem vhodných návyků zvýšit bezpečnost létání mladých pilotů.

§ Podpořit prohloubení znalostí a dovedností u širší základny mladých pilotů a tím zvýšit jejich zájem o využívání volného času létáním, které plně napomáhá zdravému rozvoji jejich osobnosti.

II. Obsah projektu

1. Úvod do projektu

Svaz UL létání dlouhodobě usiluje o zapojení co největšího počtu pilotů a navigátorů do soutěžního létání. Vrcholem snažení je zejména zajištění dostatečného počtu pilotů a navigátorů pro výběr sportovní reprezentace ČR. Nelze ovšem opomenout ani další aspekty soutěžního létání jako popularizace ultralehkého létání doma i ve světě, vytváření pozitivního obrazu UL létání v médiích, u politické reprezentace a obecně ve společnosti. Velmi významným prvkem širokého zapojení pilotů do soutěžního létání je zvyšování bezpečnosti létání zlepšováním dovedností a znalostí.

Tento program cíleně zapojuje mladé piloty a navigátory do systému přípravy soutěžních pilotů, jejich vrcholem by měla být sportovní reprezentace ČR v UL létání.

 

2. Výběr vhodných kandidátů

Do programu může být zařazen pilot/navigátor, člen svazu UL, který v daném kalendářním roce dovrší maximálně 26 let (pozn. pro podporu talentované mládeže z MŠMT je hranice 25 let).

Podmínkou pro zařazení nových uchazečů do programu bude účast na přípravném semináři soutěžního létání. 

Po semináři a navazujícím kurzu navigačního létání bude provedeno rozřazení do tří výkonnostních skupin:

A – užší reprezentační tým 

B – širší reprezentační tým

C – ostatní piloti zařazení do programu.

Předpokládá se výběr maximálně 10-ti nejvhodnějších posádek do skupin A a B, kteří budou zařazeni do systematické přípravy. Zařazení do skupiny A připadá v úvahu nejdříve po roce soutěžního létání.

3. Přípravný seminář soutěžního létání

Seminář soutěžního létání je organizován tradičně na přelomu dubna a května formou víkendové akce. Je určen zejména pro začínající soutěžní letce, od roku 2012 je cíleně zaměřen hlavně na mladé piloty. Seminář má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se účastníci seznámí se základními typy soutěžních úloh a zjednodušenou formou také se soutěžním řádem LAA, resp. FAI. Metodicky se probere způsob provedení letu u jednotlivých typů úloh. Praktická část je zaměřena na úvodní seznámení s vybranými typy úloh. Součástí semináře je i jednoduchá navigační soutěž.

4. Kurz navigačního létání

Kurz bude pokud možno navazovat na seminář soutěžního létání. Kurz je zaměřen na prohloubení dovedností při navigačním vedení letounu. Piloti poletí jednotlivé úlohy zpočátku s instruktorem, později samostatně. Začne se jednoduššími úlohami. Samozřejmostí je záznam letů pomocí loggerů (GPS) a jejich podrobné vyhodnocení po letu. Cílem je připravit pilota na samostatné zvládnutí komplexní navigační úlohy. Na závěr kurzu proběhne prvotní rozřazení nových pilotů do tří výkonnostních skupin (A,B,C).

5. Kurz přesnosti přistání a ekonomických disciplín

Kurz je zaměřen na prohloubení dovedností zejména v přesnosti přistání. Součástí kurzu bude i seznámení s taktikou letu a praktický nácvik letu s omezeným množstvím paliva (lety na vzdálenost a termické lety).

Piloti poletí jednotlivé úlohy zpočátku s instruktorem, později samostatně. Přistání budou zaznamenávána na videokameru za účelem kontroly přesnosti přistání a vyhodnocení nedostatků.

6. Systém přípravných soutěží a MČR

Vybraní piloti/navigátoři ze skupiny A a B se budou soustavně zúčastňovat přípravných soutěží, soustředění reprezentačního týmu a Mistrovství ČR podle pravidel uplatňovaných pro celý reprezentační tým. Účast pilotů skupiny C na těchto akcích bude dobrovolná. Pro zařazení, resp. další setrvání ve skupině A a B bude rozhodující umístění v rámci MČR.

 

Každoročně se uskuteční: 

a) 10 jednodenních přípravných navigačních soutěží zařazených také do seriálu soutěží o Pohár Petra Tučka. Vybrané soutěže budou zařazeny do seriálu MČR, 

b) 3-denní soustředění a soutěž MČR v technických disciplínách v ČR.

7. Individuální program přípravy

V případě velmi talentovaných jedinců je možno sestavit individuální plán přípravy, který bude zohledňovat potřeby mladého pilota a možnosti příslušných instruktorů a letadlové techniky. Individuální program by měl být cílen zejména na přípravu na mezinárodní soutěže.

III. Zásady financování

Do projektu budou získávány prostředky od sponzorů a dotace z MŠMT, NSA určené pro podporu talentované mládeže. Rozpočet je připraven na zařazení deseti posádek. Projekt bude využívat svazové akce a podporu soutěžního létání (seminář, dotace benzínu na PPT).

 

Zpráva o vyhodnocení​ péče o talentovanou mládež ultralehkého létání 2022

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​