Rada LAA ČR

Stanovy LAA ČR v HLAVĚ VII uvádí:

§ 21 Rada LAA ČR

 1. Rada LAA ČR je sedmičlenná a skládá se z prezidenta LAA ČR a ze šesti členů zastupujících svazy.
 2. Svaz ultralehkého létání zastupují v Radě dva zástupci, Svaz paraglidingu zastupují dva zástupci, Svaz závěsného létání zastupuje jeden zástupce a Svaz motorového paraglidingu zastupuje jeden zástupce.
 3. Za člena Rady LAA ČR jmenovaného svazem, který se nemůže jednání Rady zúčastnit, může svaz vyslat na jednání Rady zástupce.  Zástupce má při jednání Rady veškerá hlasovací práva.
 4. Členství v Radě LAA ČR je čestné a členům budou hrazeny náklady spojené s výkonem funkce.
 5. Rada LAA ČR jedná nejméně čtyřikrát v roce. 
 6. Jednání Rady svolává prezident.
 7. Nesvolá-li jednání Rady prezident, mohou jednání svolat 4 členové Rady.

§ 22 Pravomoci Rady LAA ČR

 1. Rozhoduje o svolání řádného a mimořádného zasedání Konference LAA ČR, pokud je nesvolal prezident.
 2. Navrhuje rozpočet a předkládá jej k rozhodnutí Konferenci LAA ČR.
 3. Přijímá Organizační řád LAA ČR.
 4. Řídí a kontroluje sekretariát LAA ČR.
 5. Projednává a řeší stížnosti členů LAA ČR.
 6. Jmenuje redakční radu LAA ČR a určuje ideově obsahovou náplň médií LAA ČR.
 7. Ustavuje odborné komise jako poradní orgány Rady LAA ČR a jmenuje jejich členy.
 8. Může svolat Valnou hromadu svazu, jehož předsednictvo nevyvíjí činnost nebo jedná v rozporu se zájmy LAA ČR.
 9. Rozhoduje o vyloučení člena LAA ČR.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​