Stanovy

Letecká amatérská asociace České republiky je založena jako sdružení podle zákona číslo 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Stanovy jsou základním dokumentem, kterým se LAA ČR řídí. Níže naleznete v současnosti platné stanovy a také historické stanovy. Pro otevření pdf dokumentu klikněte na zvýrazněný odkaz, dokument se otevře v samostatném okně.

Platné stanovy

 

Současné znění stanov
přijatých Konferencí LAA ČR dne 26. 11. 2022 

 

Historické stanovy

Stanovy přijaté dne 24. 11. 2018

Stanovy přijaté dne 28. 11. 2015

Stanovy přijaté dne 24. 11. 2007
nahrazují znění ze dne 19. listopadu 2005.

Stanovy přijaté dne 19.11.2005 
nahrazují znění ze dne 8. listopadu 2003.

Stanovy přijaté dne 8.11.2003
nahrazují znění ze dne 9.června 2001.

Stanovy přijaté dne 9.6.2001
nahrazují organizační řád LAA ČR ze dne 12. prosince 1998, který byl zaregistrován na MV ČR pod č. j. VSC/1-17223/92-R jako stanovy LAA ČR.

Organizační řád LAA ČR ze dne 12. prosince 1998

1992-12-28-organizacni-rad.pdf
První organizační řád LAA ČR ze dne 28.12.1992

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​