Motorové padákové kluzáky

Nosnou plochou je padákový kluzák. K pohonu slouží podvozek podobně, jako u motorového rogala, na kterém sedí posádka. Zařízení se řídí řídícími šňůrami. Motorové krosny jsou motorové padákové kluzáky bez podvozku. Pilot má na zádech krosnu, postroj s rámem, na němž je umístěn motor s vrtulí. Pilot startuje a přistává na nohy.

Pořizovací náklady sestávají z ceny vlastního padákového kluzáku, kterým je buď normálním padákový kluzák, častěji však PK speciálně konstruovaný pro motorové létání (vyšší desítky tisíc Kč) a z ceny pohonné jednotky, která se pohybuje od 50 do 150 tisíc Kč.
Provozní náklady jsou patrně nejnižší ze všech motorových sportovních létajících zařízení. Motory mají nízkou spotřebu, okolo 3 – 4 l/hod.
 
Výcvik je ze všech druhů motorových sportovních létajících zařízení nejkratší a nejlevnější. Existuje dostatečný počet středisek pilotního výcviku, kde kvalifikovaní instruktoři poskytují kvalitní výuku pilotů.
 
Výhodou motorového padákového kluzáku je jeho příznivá cena, mimořádně nízké provozní náklady, nenáročnost na skladovací prostor a jednoduchost přepravy (v osobním vozu) a nezávislost na terénu.
Padákový kluzák je  však ze všech motorových SLZ nejpomalejší (kolem 40 km/h), takže delší výlety či přelety jsou z hlediska času a omezeného komfortu pilota velmi obtížné. Možnost létání je vysoce závislá na počasí, zejména na síle a směru větru.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​