Ultralehké kluzáky

 
LAA ČR byla pověřena Ministerstvem dopravy ČR správou ultralehkých kluzáků a ultralehkých motorových kluzáků, kterou převzala v roce 2011 od Aeroklubu ČR.
 
Rozdíl kategorie ultralehkých kluzáků od těžších kluzáků (větroňů) „klasických“ kategorií  spočívá v tom, že UL kluzáky jsou navrhovány a stavěny pro menší hmotnosti, mají menší plošné zatížení a mají předepsanou nižší pádovou rychlost VSO. Tím pak mají nižší kinetickou energii při přistání, kratší výběh a jsou tak během přistání v terénu bezpečnější. Zejména z těchto důvodů mohla být správa UL kluzáků svěřena Letecké amatérské asociaci ČR a nespadá tak pod Úřad pro civilní letectví a evropskou agenturu EASA, které mají na starost správu kluzáků „klasických“.

UL kluzáky mají ovšem svá omezení, nesmí se s nimi létat akrobacie, mají menší pronikavost a nedosahují výkonů moderních „klasických“ kluzáků. Na rozdíl od těch je však možné UL kluzáky stavět amatérsky, provádět údržbu a opravy a to vše pod dozorem inspektorů techniky LAA ČR.
Létání s UL kluzákem se téměř neliší od létání s „klasickým“ kluzákem. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že vzhledem k nižší hmotnosti UL kluzák víc reaguje na turbulenci a na stoupavé i klesavé proudy a proto jej musí pilot pečlivěji řídit. Dnes UL kluzáky na plochách SLZ i na běžných letištích přibývají a piloti si je také mohou na řadě míst za poplatek půjčovat. Výcvik se provádí podle předpisu ULK 3. Školení je časově kratší než výcvik na UL letounu a je tedy i dostupnější. Výcvik provádějí instruktoři ve střediscích pilotního výcviku, většinou v současné době individuálně.
 
Pokud pak jde o dosavadní kategorii ultralehkých motorových kluzáků, tak ta je součástí kategorie UL letounů. Náš předpis UL-2, platný pro UL letouny, řeší i jejich problematiku.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​